بلاگ آوا...

آخرین مقالات شنوایی سنجی

عوارض هندزفری برای گوش ها

عوارض هندزفری برای گوش ها :

هندزفری و استفاده از آن چه آسیب هایی برای شنوایی ما به همراه دارد .

آیا میدانستید که استفاده دائم و مکرر از این وسیله با صدای بلند میتواند موجب کم شنوایی شود .

گوش به مرور زمان بر اثر استفاده از هندزفری به شنیدن صداها از فاصله نزدیک عادت کرده و حساسیت آن به صداها ی معمولی و پایین کم می شود .

زمانی که از هنذزفری استفاده  می کنیم منشا انتشار صدا به گوش خیلی نزدیک است و شدت صدایی که به گوش می رسد قطعا بالا است و صدای بلند برای گوش آسیب رسان است

مراحل رسیدن صدا به گوش : 

Oصدا بعد از عبور از پرده صماح و استخوانچه های گوش وارد حلزون می شود سلولها ی مویی حلزون پیام صوتی را تبدیل به پیام عصبی نموده و پیام عصبی توسط عصب شنوایی به مغز منتقل می شود

مشاور تجارت الکترونیک : Motamady.ir