بلاگ آوا...

آخرین مقالات شنوایی سنجی

ادیومتری و سنجش شنوایی

گوش انسان با شنوایی طبیعی، قادر به کشف طیف وسیعی از صداها از فرکانس های 20 تا 20000 هرتز است اما تست شنوایی در فرکانس های بین 250 تا 8000 هرتز که مربوط به صداهای گفتاری هستند ارزیابی می شود. ادیولوژیست با استفاده از دستگاهی به نام ادیومتر در یک اتاقک ساکت، شنوایی شما را تست می کند. هر گوش به طور جداگانه تست می شود.

نتایج حاصله از این تست، با تست حاصل از گوش طبیعی مقایسه می شود. ادیولوژیست، نتایج حاصل از تست را به صورت ادیوگرام ثبت کرده و برای شما تفسیر می کند.

ادیوگرام یا نوار گوش، یک راه استاندارد برای نمایش گرافیکی میزان شنوایی فرد محسوب می شود. یکی از قدیمترین، ساده ترین ودر عین حال قابل اعتمادترین تست های ادیولوژیک، ادیومتری اصوات خالص یا PTA است.

ادیومتری توسط ابزاری به نام ادیومتر یا شنوایی سنج انجام می شود .ادیومتری وسیله سنجش کمی و کیفی سیستم شنوایی است که بوسیله آن می توان مجموع آزمایشات مربوط به سیستم شنوایی را انجام داد. کار این وسیله ایجاد سیگنال های صوتی با فرکانس های خالص و با شدت های متفاوت است که می توان با کمک آن آستانه  شنوایی هر فرد را در فرکانس بدست آورد.

مشاور تجارت الکترونیک : Motamady.ir